27. april 2012

Lærerene på Ørestad følger ikke reglerne, men uden konsekvens.


Lærerene på de gymnasiale uddannelser har en tendens til at bruge lang tid på at rette opgave. Udover det kommer de for sent og flere afleveringer for end de må. Det er ikke noget der kan undgås, men er det er paradoks, at der ikke er en konsekvens?

Der er i dette skoleår blevet diskuteret fraværspolitik på det højeste.
Eleverne har flere og flere regler de skal holde sig inden for, og konsekvenserne bliver større og større.
Mange elever på Ørestad Gymnasium har, på grund af de nye fraværs regler, fået mindsket deres fravær i forhold til sidste år, men hvad med lærerene? Den gensige respekt der ligger i, at lærerene opfører sig som reglerne instruerer dem i, er vigtig for det forbillede, de skal skabe for eleverne.

Den problemstilling er der dog taget stilling til på Ørestad Gymnasium. Ledelsen har lavet en række pædagogiske retningslinjer, som lærerene skal følge sig efter.
Men holder lærerene sig inden for disse regler?
Det har vi spurgt Camilla Klarskov fra 1.N og hendes engelsklærer Claus Skovbjerg om.
Et udpluk af reglerne, fra skolen pædagogiske retningslinjer, blev læst op for dem, derud fra skulle de sige om de følte lærerene holder dem.

Føler du at?:
-Elevtiden planlægges, således at der maksimalt er 12 timers elevtid på en uge og normalt maksimalt 10 timer.

Camilla:
Jeg synes ikke at vi har haft det problem endnu, men jeg går også i 1.g. Det har få gange været et problem men det har ligget i, at lærerene har ikke styr på det, fordi de ikke i forvejen lægger opgaverne ind. Lærerene skal lære at koordinere det med hinanden. Eleverne vil gerne have, det er lige fordelt. De vil gerne have fokus på alle opgaver, og det kan man ikke, hvis der ligger flere på en uge.

Claus:
Nej det synes jeg ikke, at lærerene holder sig indenfor. Personligt synes jeg at eleverne skal have minimum 12 eller ca.12 plus/minus timer. Der er forsøgt lavet en plan, men det er svært for lærerene at holde den.-I uger med AT eller eksamensaktiviteter og studierejser planlægges ikke aflevering.

Camilla:
Det er svært for mig at svare på da jeg går i 1.g, men jeg føler ikke det er det største problem lærerene har.

Claus:
Personligt kan jeg sige, at jeg holder det. Men jeg kan se at de andre lærer ligger afleveringer ind, så det er derfor et problem.
Skolen er så stor, at det gør vi har et kommunikationsproblem. Reglerne når ikke ud i alle krogene. Tingene skifter så hurtigt, at det kommer ændringer i et væk. Det sker fejl og det kommer til at gå ud over eleverne.

- Læreren skal give eleverne feedback på rettidigt afleverede opgaver, før eleverne stilles en ny opgave og senest 14 dage efter afleveringen.

Camilla:
Det er der meget få lærere der kan finde ud af at overholde. Det ødelægger motivationen, at man skal vente, nogle gange helt op til en måned, før man kan få feedback på det. Det er et problem fordi man på en måned lærer så meget nyt, at du ikke kan bruge feedbacken, når du endelig får den, fordi du er gået i gang med noget andet. Når vi skal aflevere til tiden, skal lærerene også overholde det. Jeg synes det er manglende respekt overfor det arbejde vi har lagt i opgaven.

Claus:
Lærerene kan slet ikke følge med i det. Hvis det er samme type opgave, men nogle gange synes jeg ikke det er nødvendigt. Men det er svært at holde fordi lærerene får tit for fem klasser samtidigt. Denne regel er der er mange elever der ikke selv følger. 3-uger ville være bedre. Det er en problematik, at der er elever, som får lov at får lov at aflevere senere og det forsinker processen. Den her regel gør os næsten mere stressede. Jeg vil helst holde 14-dags fristen.

- Den enkelte elev har krav på feedback fra lærerne  på sit faglige standpunkt og feedforward på, hvordan den kan forbedres. Der er ikke krav om, at det skal foregå på en bestemt måde. Ved markante ændringer i nedadgående retning skal læreren meddele det til eleven, før der afgives standpunktskarakterer.

Claus:
Det føler jeg ikke vi overholder. Lærerene gør det på hver deres måde. Nogle tager samtaler og nogle skriver en hel stil. Men der er desværre ikke tid til dette. Hvis jeg skulle give mere personlig feedback, ville det tage undervisningstiden.
Lærerene er meget pressede og bliver enormt stressede og den stress bliver forplantet ned til eleverne.1 kommentar:

 1. Jeg er så skuffet over Ørestad på dette punkt. Skolen bliver ved med at ligge pres på eleverne ved at true eleverne med for meget fravær. Her kan de straks selv håndholde Ørestads egne retningslinjer, men når det gælder de pædagogiske retningslinjer for lærerne selv, overholder de dem ikke, og som rubrikken i denne artikel siger: uden konsekvenser.

  For det første: som det allerede bliver omtalt i artiklen her, har jeg gennem mine snart tre år på Ørestad Gymnasium flere gange oplevet over 12 timers elevtid på en uge. Jeg har sågar oplevet op mod 20 timer. Og til Claus' kommentar: "12 minus/plus timer" nu må du da tage stilling. Os elever kan heller ikke sige maks 10% fravær plus minus fravær.
  Desuden beklager Claus sig flere gange omkring kommunikationsproblemer, tingene skifter for hurtigt og så videre, men hvad skulle vi elever så ikke sige? Hvis vi som elever har for meget fravær, kan vi da heller ikke bare undskylde os med, tingene går for hurtigt, og at der er kommunikationsproblemer. Nej, vi må bare tage til takke med advarsler, trusler og i sidste ende blive smidt ud af skolen eller komme på særlige vilkår.

  Nå, men for det andet: noget der slet ikke bliver omtalt i denne artikel. I de pædagogiske retningslinjer står der, at lærerne skal ligge opgaveformuleringerne på senest en uge før, men jeg oplever SÅ tit at lærerne ligger opgaveformuleringerne på et par dage før, fordi de lige havde glemt, der skulle være en opgave til. Og hvem går det ud over? Eleverne, der så bliver stressede og ikke får afleveret til tiden og får advarsler og så videre. Men det er åbenbart kun fraværsreglerne, der gælder for eleverne, der bliver håndhævet og ikke de pædagogiske retningslinjer, der gælder for lærerne selv.

  Desuden synes jeg det er under al kritik at ligge opgaver ind under ferier. Det er klart, at elever bliver skoletrætte, når de selv i juleferien, vinterferien, påskeferien og så videre skal lave afleveringer. Og jeg kan da især forstå, man bliver skoletræt, når lærerne ligger afleveringer på over 15 elevtimer på en uge.

  Jeg må indrømme, jeg blev fyldt med indignation, da jeg læste, at Claus blev stresset over at skulle rette afleveringer inden for 14 dage. Måske han skulle tænke på sine elever, om de ikke bliver stressede over at skulle lave afleveringer i en ferie, hvor de ’kun’ får et par dage til at lave den. Han skal trods alt ’kun’ bruge 30 minutter på at rette en opgave på 5 elevtimer (som han tilmed er ansat til og får løn for), mens vi elever skal bruge 5 timer på at lave afleveringen. Og så får vi tilmed til tider utrolig dårlig feedback, vi ikke kan bruge til noget.

  SvarSlet