11. maj 2012

Allan bekræfter: Eleverne får for mange elevtimer


De pædagogiske retningslinjer bliver diskuteret, men hvad mener kilden til dem egentlig?
Primetime har snakket med Allan, og her er en gentagelse men også uddybning af det han sagde til morgensamlingen.

Ikke alle elever har forstået fraværsreglerne
Det er ikke alle elever har forstået fraværsreglernes enkle budskab om at det gælder om at komme i skole eller er for sent kommet i tanker om at dokumentere sygdom mm. Administrationen har i flere tilfælde givet advarsler og sanktioner til elever, der ikke skulle have haft det. Og i øjeblikket er der så stor frustration hos mange elever over, at lærerne ikke er gode nok til at overholde deres del af de pædagogiske aftaler.

Eleverne får for mange afleveringer
Koordinationen af elevtiden har været for dårlig, og mange klasser lider under langt mere elevtid til skriftlige opgaver pr. uge end hvad der max. i følge de pædagogiske retningslinjer. Nogle lærere er meget langsomme til at aflevere opgaverne tilbage til eleverne, således at eleverne skal skrive den næste opgave uden at have fået den forrige tilbage.

Ingen konsekvens men mere kontrol
Og nu spørger mange elever, om ikke det skal have en konsekvens. Jeg vil helt utvetydigt give udtryk for, at det er uacceptabelt, at lærerne ikke overholder de pædagogiske retningslinjer. Det får de løn for. Vi har haft planlægningsdage, og emnet har løbende været drøftet på møder, men det har åbenbart ikke været tilstrækkeligt, så jeg har meddelt lærerne, at ledelsen i det kommende skoleår vil følge op på og kontrollere, om de pædagogiske aftaler overholdes i de enkelte klasser.

Det skal ikke være en kamp mellem lærer og elev
Men det er også vigtigt for mig at understrege, at vi får ikke en god skole med god undervisning, hvis lærerne og elever står i hver sin lejr og kritiserer hinanden. God undervisningen kræver dialog, tillidsfuld kommunikation. Det er vigtigt, at undervisning løbende evalueres, at der afholdes “klassens time” (om nødvendigt vil lægge det ind i skemaet), at der afholdes møder mellem klasserepræsentanter og lærerteamet omkring den enkelte klasse, og at elever føler sig trygge ved at komme til den enkelte lærer, når noget brænder på.

De pædagogiske retningslinjer skal ikke ændres
Fraværspolitikken og de pædagogiske retningslinjer skal ikke grundlæggende ændres (måske skal der foretages et par justeringer), men vi skal gennemføre dem konsekvent. Vi vil også sætte andre initiativer i gang, der skal hjælpe eleverne med at overholde deres del af fraværspolitikken og de pædagogiske aftaler: en styrket mentorordning, integration af skriftlighed med undervisningen, således at en del af feedbacken fra lærerne kommer mens eleverne skriver, og vi vil styrke vores studiecamp og udvide vores tilbud til særligt talentfulde og engagerede elever.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar