2. maj 2013

Gymnasiet i talHvad er OEGs karaktergennemsnit? Hvor mange falder fra en gymnasial uddannelse? Hvilke fag scorer højest karakterer til eksamen, og hvorfor bliver der bare aldrig nok Galla-partnere til alle?
af Mia Greve

Skoleåret nærmer sig sin afslutning. Der er ikke længe til læseferien begynder, og i morgen fredag er det tid til den traditionelle Gallafest på OEG.
I forbindelse med Gallafesten har der været en del debat om, hvorvidt lærerne skulle aflyse fjerde modul om fredagen, for specielt pigerne i 3.g var paniske over, ikke at have tid nok til at forberede sig. For det modsatte køn kunne debatten måske virke en smule overdreven - men det er faktisk intet under, at en debat, der var særligt vigtig for pigerne, fik ekstra opmærksomhed. Generelt går der nemlig flere piger end drenge på de gymnasiale uddannelser. På almene gymnasier som Ørestad skal mere end 60 % af studenterhuerne sættes på et kvindehoved.

Det er måske noget man har hørt før. Men faktisk er der ikke bare flere piger, de klarer sig også bedre, med et eksamenskaraktergennemsnit, der sidste sommer lå 0,4 over drengenes.

Drengene har altså noget at indhente - men faktisk ville hele Ørestad ikke have noget imod et skub bagi, når vi taler karakterer. Landsgennemsnittet for eksamenskarakterer for studenter fra det almene gymnasium lå i 2012 på 7,0. Ørestads eget gennemsnit lå på 6,7, så helt galt ser det ikke ud - så længe man ikke kigger på Rysensteen eller Sankt Annæ Gymnasium, de to gymnasier i Københavnsområdet som scorede højest, med eksamensgennemsnit på 8,3.
Håber man som 3.g'er på at hæve OEGs gennemsnit til sommer, kan det være en god ting at have haft Kinesisk. Elever der var oppe i mundtlig Kinesisk i 2012 scorede nemlig suverænt højest med et gennemsnit på 9,4. Taler vi årskarakterer, var mundtlig Musik helt oppe at ringe med et gennemsnit på 9,8.
Trækker man til gengæld skriftlig Tysk, skal man måske gøre sig lidt ekstra umage. Sidste år lå gennemsnittet for en eksamenskarakter i faget med den berømte(/berygtede) grammatik nemlig nede på 3,9.

Sidste år dimitterede 43 922 studenter fra de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx), hvilket var en stigning på hele 6,5 % i forhold til 2011. Tilgangen til de gymnasiale uddannelser er stigende, og har været det længe. 74 % af den årgang, der i år afslutter grundskolen med enten 9. eller 10. klasse, har søgt en gymnasial uddannelse.
En del af disse forventes dog også at falde fra. Omkring 17 % af en årgang på stx forventes at falde fra - flertallet i løbet af det første år. Stx er dog klart den gymnasiale uddannelse med det laveste frafald; til sammenligning forventes mere end en fjerdel af elever på hf og hhx at falde fra*.

Af dem, der får deres studentereksamen i år, forventes et flertal at påbegynde en mellemlang videregående uddannelse inden for 27 måneder (i 2009 var tallet 64,2 %). Det ses generelt at nye studenter både påbegynder og færdiggør deres uddannelse hurtigere. Af dem, der forlod 9. klasse i 2011 forventes også hele 84 % at få en "erhvervskompetencegivende uddannelse" - altså enten en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Generelt ser fremtiden vist nogenlunde lys ud for os alle.*= tallene afspejler en undersøgelse fra 2009
Statistik er indsamlet på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Ønskes yderligere indblik kan man skrive en mail til mia.greve@oegnet.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar